Menjador

 

Comissió de menjador

L’escola del Carlit compta amb un menjador i cuina pròpia que són gestionades per l’AMPA però els serveis de cuina i de monitoratge es canalitzen a través d’una empresa externa: Scolarest.

La comissió vetlla per tal que el monitoratge que atén als nostres fills i filles segueixi la manera de fer de l’escola i es responsabilitzi adequadament dels hàbits que han d’adquirir els escolars a l’hora de menjar.

També manté una comunicació fluida i continuada entre els mestres, la direcció, els pares i els responsables de l’empresa que gestiona el servei fent unes reunions periòdiques amb la participació de tots els interessats.

Les famílies poden fer ús del servei de manera habitual o ocasional.