CUIDA’M

Els objectius que perseguim amb aquest projecte són fomentar la responsabilitat entre l’alumnat del manteniment del material que s’utilitza a l’escola, promoure el reciclatge i la cooperació a més d’afavorir l’estalvi de recursos, tant econòmics com ecològics.

  • Fomentar la responsabilitat i la cooperació: Creiem que aquesta iniciativa pot contribuir positivament a l’educació dels nostres infants en valors com la solidaritat i el respecte. A través d’experiències d’aquest tipus, els nens i les nenes prenen consciència, d’una manera pràctica, de la necessitat de compartir i reutilitzar. La seva implicació directa fa que siguin ells, a través de la seva actitud responsable, els veritables protagonistes del programa i del seu èxit.

  • Promoure el reciclatge i l’estalvi de recursos: Com a escola, la nostra obligació és educar en el respecte al medi ambient i en el consum responsable. Per això és fonamental fomentar, des de tots els àmbits possibles, l’aplicació de la llei de las tres erres: Reduir (el consum), Reutilitzar (els objectes) i Reciclar.

A quins cursos afecta?

Aquest projecte comença a 1r de 2n cicle, ja que els llibres que s’utilitzen en el primer cicle, fins ara, no admeten la reutilització perquè inclouen un volum important d’exercicis.

Quan es va posar en marxa?

El  curs 2009 – 2010.

Per tirar endavant aquesta proposta és imprescindible el compromís de tota la comunitat educativa, mestres, pares i alumnes, i cal que ens organitzem perquè això no suposi més feina. Així doncs hem de tenir molt clar el nostre objectiu i posar en marxa mecanismes pràctics però senzills que ens facilitin les tasques a cadascun de nosaltres.

Mestres: Triaran els llibres per a cada curs, com fins ara, tenint en compte a més dels criteris pedagògics, els que facilitin la reutilització. Cal que vetllin per la conservació dels llibres fomentant l’escriptura als quaderns. La seva tasca serà fonamental per comunicar a cada aula la posada en marxa del programa tot recordant als alumnes, dia a dia, la necessitat de tractar amb cura i respecte els llibres i els materials.

Pares i mares: La implicació dels pares en el projecte és imprescindible. En primer lloc han de vetllar des de casa que els seus fills tinguin cura de tots els materials. També s’encarregaran de la confecció de l’inventari dels llibres, i hauran de portar el control dels exemplars que té cada alumne. Se’ls facilitarà el material per dur a terme aquestes tasques. A final de curs recolliran els llibres ja utilitzats per fer, amb el tutor, la valoració del seu estat .

Alumnes: Tal i com hem dit abans, són els veritables protagonistes del projecte. Tenen un paper fonamental en la conservació i el manteniment dels llibres que tenen en “préstec”. A més podran participar quan s’hagi de fer la recollida dels llibres a final de curs i també per realitzar el manteniment (esborrar, folrar….) juntament amb els pares.