Comunicació

La comissió s’encarrega d’informar i publicitar de totes les activitats que fa l’AMPA i també de totes les notícies que poden ser d’interès per les famílies.

Ho fa a través de la web, que acabem de renovar, amb l’objectiu que sigui l’eina bàsica per a la comunicació i l’intercanvi entre tots els que participem de la vida de l’escola, pares, alumnes, professorat…

També utilitzem un servei d’avís per SMS per a casos puntuals i fem servir el mail per informar.