COMISSIONS

Comissió de menjador

L’escola del Carlit compta amb un menjador i cuina pròpia que són gestionades per l’AMPA però els serveis de cuina i de monitoratge es canalitzen a través d’una empresa externa: Scolarest.

La comissió vetlla per tal que el monitoratge que atén als nostres fills i filles segueixi la manera de fer de l’escola i es responsabilitzi adequadament dels hàbits que han d’adquirir els escolars a l’hora de menjar.

També manté una comunicació fluida i continuada entre els mestres, la direcció, els pares i els responsables de l’empresa que gestiona el servei fent unes reunions periòdiques amb la participació de tots els interessats.

Les famílies poden fer ús del servei de manera habitual o ocasional.

Miriam Coordinadora de menjador

Miriam
Coordinadora de menjador

Comissió d’activitats extraescolars

EXTRAESCOLARS

La comissió s’encarrega d’organitzar i gestionar les activitats extraescolars per tal que les famílies puguin compaginar la vida laboral i familiar.

Les activitats organitzades els últims anys han estat: piscina, escacs, música…

A les instal·lacions de l’escola del Carlit també s’hi desenvolupen les activitats esportives de l’Eixample, amb una àmplia oferta: futbol, patinatge…

Comissió de socialització de llibres

CUIDAMS´encarrega de les tasques relacionades amb el projecte de reciclatge de llibres: Cuida’m.

Aquest projecte té dos objectius: un de solidari, ecològic i de responsabilització i valoració dels objectes per part dels nens i nenes i l’altre: l’estalvi econòmic per les famílies.

  • Qui som:
    • Nathalie Bruel
    • Neus Carreras
    • Mireia Llorens 

cuidam

 

 

Comunicació

La comissió s’encarrega d’informar i publicitar de totes les activitats que fa l’AMPA i també de totes les notícies que poden ser d’interès per les famílies.

Ho fa a través de la web, que acabem de renovar, amb l’objectiu que sigui l’eina bàsica per a la comunicació i l’intercanvi entre tots els que participem de la vida de l’escola, pares, alumnes, professorat…

També utilitzem un servei d’avís per SMS per a casos puntuals i fem servir el mail per informar.

 

Comissió de cultura

La comissió s’encarrega de promoure activitats de l’entorn que ens poden semblar interessants i de dinamitzar propostes pròpies.

Algunes de les activitats que s’han realitzat fins ara:
– Carnestoltes: actuacions musicals, dinamitzacions lúdiques, tallers (màscares, maquillatge…)
– Sant Jordi: intercanvi de llibres.
– Cinema a la fresca
– Bookcrossing
– Taulell de propostes d’oci cultural a la porta de l’escola.

cultura

  
Per estar a dia de les propostes de la comissió de cultura:
–  web de l’ampa
–  twitter: @ComCultCARLIT
– taulell a la porta de l’escola
 
Comissió hort escolar
Conjuntament amb l’escola, aquesta comissió treballa per tal de reactivar l’hort i poder incloure’l com una activitat curricular. La comissió vetlla per mantenir l’hort en les condicions adequades i proveir-lo del material necessari així com també ofereix el seu suport presencial als grups d’alumnes.

Amb aquest projecte es pretén oferir una activitat enriquidora per a l’alumnat i seguir el camí cap a una escola més verda.

  • Qui som: Natalia Alarcón Esquius, Alessia Balducci, Nerea Bellver Vallet, Marta Chamorro Riera, Silvia Ferroni, Ana Martins Faustino, Maria Surgonà

foto-comissio-hort