Actualitat

General

Resum de la reunió del Consell Escolar del dia…

Aquests són, resumits, els punts que es van comentar en l’última reunió del Consell Escolar:

1.- Jornada de Portes Obertes:

La jornada de portes obertes del centre tindrà lloc el dia 15 de Febrer a les 6:00 de la tarda. Com es habitual, els alumnes de 6é guiaran a les famílies en la visita per les instal·lacions del centre, i els portaran a l’auditori per la reunió informativa. La llista de pre-inscrits es publicarà al voltant del 8 de Febrer. Com s’ha fet públic per els mitjans de comunicació, hi ha hagut una ampliació de les àrees de proximitat geogràfica, que resulta en que les famílies tindran el doble  d’escoles dins de la seva àrea d’influència. Per detalls, vegeu http://www.edubcn.cat/ca/noticies/detall?44245 .

2.- Celebracions d’escola

La setmana cultural es celebrarà entre el 26 i el 30 de Març (ambdós inclosos). El tema seleccionat es “Barcelona”. El dijous 29 de Març, el centre obrirà les seves portes a les famílies, per tal de que puguin observar els treballs realitzats durant la setmana cultural.  Es demana a les famílies que si coneixen a alguna persona experta en aquest tema, en qualsevol de les seves variants (històrica, artística, urbanística, i un ampli etcètera) i que estigués disposada a col·laborar amb l’escola durant aquesta setmana, es posi en contacte amb la direcció del centre o amb la tutora del curs.

La Festa de la primavera tindrà lloc el dia 30 de Març a les 3:10 de la tarda, al pati de l’escola.

Carnestoltes: el dia 17 de febrer, l’escola celebrarà el Carnaval (excepte per infantil, que estendrà la celebració a tots els dies de la setmana – des del 13 al 17). Les celebracions es realitzaran dins de l’espai del centre. El dia 18 de febrer (dissabte) tindrà lloc, al pati de l’escola, la festa de Carnestoltes organitzada per l’AMPA.

3.- Informació sobre manteniment

Degut a problemes pressupostaris, el Consorci d’Educació no està atenent les peticions de reparació d’avaries que realitzen les escoles. Durant la reunió del Consell, la Direcció de l’escola ha fet patent la seva preocupació per els possibles riscos que hi podria haver si les averies (o al menys, algunes d’elles) no es reparen. L’escola s’ha queixat al Consorci, al igual que totes les escoles de l’Eixample. Durant la setmana en que va tenir lloc aquesta reunió del Consell Escolar, s’esperava la visita dels tècnics del Consorci, però l’escola no es optimista sobre el seu resultat. Es proposa i aprova que, si aquesta visita no soluciona els problemes de manteniment, s’engegarà una acció, coordinada per l’AMPA, per tal de que les famílies pressionin al Consorci per que assumeixi i compleixi amb les seves responsabilitats pel que fa al manteniment de l’escola. El president de l’AMPA i la Direcció de l’escola analitzaran si s’ha mantingut l’estat actual de coses després de la visita del Consorci, i en tal cas, l’AMPA plantejarà un queixa al Consorci, oberta a les famílies, amb la llista de problemes pendents de reparació.

4.- Diversos : Colònies

S’ha confirmat l’anul·lació de les colònies de 2n degut al baix número d’alumnes assistents. S’ha confirmat també que el curs de 4t  sí que farà colònies (hi aniran 19 del total de 25 alumnes). L’escola havia previst ajuntar aquests dos cursos per tal d’abaratir preus. Com que 2n no en farà, l’escola ha manifestat la seva preocupació per que les colònies de 4t resulten molt cares. P5 també farà colònies (aniran 18 d’un total de 26 nens/nenes).

El Consell Escolar, després d’una llarga conversa sobre el tema de les colònies, arriba a la conclusió de que cal analitzar, amb la participació de tothom, si les colònies han de continuar formant part del ideari de l’escola. Es discutirà, dins de l’AMPA, la millor manera de dur a terme aquesta iniciativa entre les famílies.

5.- Diversos – Direcció de l’Escola

S’ha obert el procés de selecció de Direccions d’Escola. L’actual Direcció informa al Consell de la seva intenció de tornar-se a presentar per el proper curs.

6.- Diversos

El dia 20 de Gener va tenir lloc un simulacre d’incendi a l’escola. Tot va anar be, i es va desallotjar l’escola en menys de 4 minuts.