Actualitat

General

Assemblea general 18 d’octubre de 2012

Assemblea ordinària A.M.P.A CARLIT

A tots els socis/es de l’AMPA Carlit 1988:

Us convoquem a l’Assemblea ordinària de l’AMPA que es celebrarà el proper DIJOUS 18 d’OCTUBRE a les 21:00h amb el següent ordre del dia:

  1. Presentació de la memòria del curs 2011-2012
  2. Tresoreria: liquidació i aprovació, si s’escau, del curs 2011-12
  3. Tresoreria: pressupost curs 2012-2013
  4. Composició de la junta i comissions
  5. Diversos
  6. Precs i preguntes.

La Junta de l’A.M.P.A.

MEMORIA -CARLIT2011-2012