Adhesió a la “Carta de les escoles de Barcelona…

Les evidències científiques i l’empirisme del dia a dia ens demostren que vivim envoltats de fum i soroll fins a l’extrem de fer perillar la nostra salut i, sobretot, la dels nostres fills i filles. Les famílies del Carlit ja vam expressar la nostra preocupació per la qualitat de l’aire que respirem, el soroll i els perills causats pel trànsit rodat en l’entorn immediat de l’escola quan vam elaborar el document de diagnosi del Camí Escolar. Ara, gràcies a la plataforma veïnal Eixample Respira, tenim una nova eina que ens permet conèixer a temps real i escola per escola els nivells de contaminació atmosfèrica als que estan sotmesos els infants de Barcelona durant l’horari escolar: https://www.contaminacio.cat/escoles
Aquí es pot comprovar com el Carlit no està en gaire bona posició i, segons les dades de l’any 2018, igual que 93 de les 101 escoles del Districte (és a dir, el 92%), ha superat en horari escolar els nivells de contaminació recomanats per la mitjana anual. Recordem que la contaminació, causada principalment per vehicles de motor, afecta sobretot als col·lectius més vulnerables. En el cas dels infants, a més a més, la comunitat científica ens alerta del fet que la contaminació no tan sols produeix problemes respiratoris i cardiovasculars sinó que també afecta negativament el desenvolupament cognitiu i neuronal.
Davant d’aquestes dades i perquè l’emergència climàtica i la salut de les nostres criatures ens amoïna sincerament, a l’última assemblea de l’AFA es va votar i aprovar per majoria adherir-nos a la “Carta de les escoles de Barcelona per un aire net” que trobareu adjunta. Us animem a llegir-la, compartir-la i a lluitar per aconseguir un entorn escolar més saludable i segur: Carta de les escoles de Barcelona per un aire net