Comunicat de la FaPaC sobre Decret de menjador d’Educació

Davant l’anunci públic de la suposada retirada de la proposta de Decret de menjador del Departament d’Educació, la FAPAC entén que no s’està parlant de la retirada del projecte, sinó d’una suspenció a l’espera d’aconseguir una situació més favorable perquè el Departament pugui aprovar el decret sense problemes.

És per aquest motiu que la FAPAC ha emès aquest comunicat:

  • El Departament d’Educació pretén esperar-se a la tramitació al Parlament del projecte de Llei de Contractes de Servei a les Persones que blinda via contractació publica el servei de menjador
  • La FaPaC es reunirà amb les forces polítiques amb representació al Parlament per evitar l’aprovació d’aquest projecte de llei

Barcelona, 12 de desembre de 2018

La FaPaC, Federació de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, com a entitat membre del MUCE i present a la reunió d’aquest dimarts 11 de desembre amb el conseller Josep Bargalló, emet el següent comunicat en relació a l’anunci públic de la suposada retirada de la proposta de Decret de menjador del Departament d’Educació:

En la reunió d’ahir amb el MUCE, el conseller Bargalló va afirmar que, de moment, no es presentaria el nou Decret de menjador, però que se seguiria treballant amb el mateix perquè entenen que és important regular aquest servei. Per tant, la FaPaC entén que no s’està parlant de la retirada de la proposta de Decret, sinó d’aturar la seva tramitació fins a disposar d’un nou marc regulador afí a les seves necessitats.

La FaPaC troba preocupant que els diferents agents de la comunitat educativa i els partits polítics s’alegrin per una suposada retirada del Decret de menjador, ja que fins al moment no tenim cap anunci ni comunicació oficial del Departament d’Educació que afirmi que aquest Decret queda aturat i que es començarà a treballar per definir entre tots els agents de la comunitat educativa el model de temps de migdia (el menjador escolar) que volem als centres educatius públics de Catalunya.

El que més ens angoixa és que aquesta suposada retirada o aturada pretengui intentar silenciar a les famílies i a la resta de la comunitat educativa donant falsos missatges. En realitat, el que està fent el Departament d’Educació és esperar-se a la tramitació al Parlament de Catalunya del projecte de Llei de Contractes de Servei a les Persones que pretén blindar via contractació publica el servei de menjador. Això vol dir que pretén privatitzar i externalitzar aquest servei, i també la resta d’activitats que es fan fóra de l’horari lectiu en els centres educatius públics. Aquestes inclouen l’acollida matinal i de tarda, les activitats extraescolars i el menjador escolar.

Per tant, des de la FaPaC som coneixedors del contingut del projecte de Llei de Contractes del Servei a les Persones i de l’impacte directe que té en totes aquelles activitats educatives que fins ara i amb molt d’esforç han dut a terme les AMPA/AFA.

El nostre objectiu immediat és treballar per evitar que aquesta llei s’aprovi amb el contingut que té actualment. Per això, començarem fent l’anàlisi de la llei i, posteriorment, ens reunirem amb les forces polítiques amb representació al Parlament per evitar la seva aprovació. Si cal, emprendrem les accions que siguin necessàries per evitar l’aprovació d’aquesta llei.

Fa dues setmanes, durant la gravació d’una tertúlia al programa Solidaris de Catalunya Ràdio (encara no emesa), el Director General d’Atenció a la Família i Comunitat, Ramon Simon, ja va anunciar que pel pròxim curs no seria possible aprovar un nou Decret de menjador. També va afirmar que el Departament d’Educació s’esperaria a l’aprovació de la Llei de Contractes de Servei a les Persones per continuar amb la tramitació del Decret.

Davant això, emplacem a tots els agents de la comunitat educativa i a tots els partits polítics amb representació parlamentària a la prudència perquè, en realitat, estem en el mateix punt que fins ara. La intenció de sotmetre el temps educatiu [que engloba acollida, activitats extraescolars i temps de migdia (menjador escolar)] a la llei de l’oferta i la demanda, mitjançant la contractació pública amb la intenció de què tot aquest temps quedi en mans d’empreses privades, està latent. I, si no estem a l’aguait, la tramitació de la Llei de Contractes de Servei a les Persones es farà efectiva i tampoc aconseguirem que el Departament d’Educació assumeixi la responsabilitat que té en aquest temps ni que les famílies, a través de les AMPA/AFA, puguin garantir l’accés a aquest temps educatiu en condicions d’igualtat ni amb la qualitat que aquest temps es mereix.

La FaPaC continuarà treballant per evitar l’aprovació parlamentària d’aquesta llei i fent costat a les mobilitzacions de les famílies, les AMPA/AFA i la resta d’agents de la comunitat educativa per tombar el decret de menjador.REBALLEN PER ASSOLIR AQUESTS REPTES GENERANT RPOGRÉS ECONÒMIC I SOCIAL

Més informació

Qui ha de gestionar l’espai menjador?

Molt més que emplenar panxes: el negoci dels menjadors escolars