Barcelona Esport Inclou

La iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona, “Barcelona Esport Inclou”, busca aconseguir que la pràctica d’activitat física es pugui fer sense límits i sense barreres, promovent l’esport inclusiu, on tothom hi té cabuda, ja que el dret a participar-hi és universal.

Aconsegueix més informació en el següent link: barcelona.cat/lesportinclou